Napisz do nasDodaj kanał RSS
Wiosenny Przegląd Hufca, rok 2008

Tropem Małkowskich - spotkanie harcerzy na Rynku Podgórskim
Około 150 harcerzy, harcerek, instruktorów oraz zuchów Hufca ZHP Kraków-Podgórze spotka się po raz kolejny na Rynku Podgórskim na Wiosennym Przeglądzie Hufca. Impreza ta zwana, kiedyś "Capstrzykiem" jest nie tylko okazją do zdrowej rywalizacji między środowiskami i zabawy, to także czas poświęcony harcerskim bohaterom i ideałom.

Co roku harcerze spotykają się przy pomniku harcerzy- żołnierzy Szarych Szeregów podgórskiego plutonu "Alicja" w Podgórzu (na terenie kościoła św. Józefa przy Rynku Podgórskim), by zapalić znicze i oddać hołd poległym bohaterom, których imię noszą z dumą od 1997 roku.

Rok 2008 jest rokiem niezwykłym dla wszystkich harcerzy, gdyż został on ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa, dlatego też w tym roku harcerze z Hufca ZHP Kraków-Podgórze odbiegają od tradycji i poświęcą sobotnie popołudnie nie tylko Szarym Szeregom, ale i Małkowskim.

Wiosenny Przegląd Hufca rozpocznie się o godzinie 8.30 Mszą Św. w kościele Św. Józefa celebrowaną przez ks. harcmistrza Józefa Szczepaniaka SCJ z harcerską oprawa muzyczną. W godzinach od 9.30 do 13.30 uczestnicy rozejdą się na gry terenowe (patrolami, tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna), których celem jest podkreślenie autorytetu Małkowskich wśród harcerzy, a także przypomnienie kilku wydarzeń z ich życia. Gry będą odbywały się w trzech pionach: dla harcerzy młodszych, harcerzy starszych i wędrowników oraz najmłodszych zuchów. Na zakończenie gry patrole zapalą znicze przy pomniku bohaterów i oddadzą hołd poległym harcerzom podgórskiego plutonu "Alicja". W godzinach 14-15 przewidywany jest uroczysty apel, po którym uczestnicy zwiążą bratni krąg i pożegnają się piosenką.

Plan Wiosennego Przeglądu Hufca ZHP Kraków-Podgórze "Tropem Małkowskich":

8.30 - msza św. w kościele Św. Józefa celebrowana przez ks. harcmistrza Józefa Szczepaniaka SCJ z harcerską oprawa muzyczną.

9.30 -13.30 - gry terenowe o tematyce poświęconej Małkowskim, na terenie całego Podgórza.

13.30-14.00 - zapalenie zniczy przy pomniku bohaterów i oddanie hołdu poległym harcerzom Szarych Szeregów podgórskiego plutonu "Alicja" (na terenie kościoła św. Józefa -przy Rynku Podgórskim).

14-15 - uroczysty apel i harcerski krąg na zakończenie.


Autor:redakcja_cjg
weryfikacja redakcji:tak

ARTUKUŁ W ORYGINALE


artykuł z dnia 28.04.2008r.     dodał: rzecznik