Napisz do nasDodaj kanał RSS
Za kontakt z mediami odpowiada:
rzecznik prasowy
pwd. Natalia Krawczyk
TROPEM MAŁKOWSKICH
Termin: 22.04.2008

Autor: rzecznik


26 kwietnia ok. 150 harcerzy, harcerek, instruktorów oraz zuchów Hufca ZHP Kraków-Podgórze spotka się po raz kolejny na Rynku Podgórskim, na Wiosennym Przeglądzie Hufca.
Impreza ta zwana, kiedyś „Capstrzykiem” jest nie tylko okazją do zdrowej rywalizacji miedzy środowiskami i zabawy, to także czas poświęcony harcerskim bohaterom i ideałom.

Co roku harcerze spotykają się przy pomniku harcerzy- żołnierzy Szarych Szeregów podgórskiego plutonu "Alicja" w Podgórzu (na terenie kościoła św. Józefa -przy Rynku Podgórskim), by zapalić znicze i oddać hołd poległym bohaterom, których imię noszą z dumą od 1997 roku.

Rok 2008 jest rokiem niezwykłym dla wszystkich harcerzy, gdyż został on ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa, dlatego też w tym roku harcerze z Hufca ZHP Kraków-Podgórze odbiegają od tradycji i poświęcą sobotnie popołudnie nie tylko Szarym Szeregom, ale i Małkowskim.

Wiosenny Przegląd Hufca rozpocznie się o godzinie 8.30 Mszą Św. w kościele Św. Józefa celebrowaną przez ks. harcmistrza Józefa Szczepaniaka SCJ z harcerską oprawa muzyczną. W godzinach od 9.30 do 13.30 uczestnicy rozejdą się na gry terenowe (patrolami, tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna), których celem jest podkreślenie autorytetu Małkowskich wśród harcerzy, a także przypomnienie kilku wydarzeń z ich życia. Gry będą odbywały się w trzech pionach: dla harcerzy młodszych, harcerzy starszych i wędrowników oraz najmłodszych zuchów. Na zakończenie gry patrole zapalą znicze przy pomniku bohaterów i oddadzą hołd poległym harcerzom podgórskiego plutonu „Alicja”. W godzinach 14.00 do 15.00 przewidywany jest uroczysty apel, po którym uczestnicy zwiążą bratni krąg i pożegnają się piosenką.


Plan Wiosennego Przeglądu Hufca ZHP Kraków-Podgórze- „TROPEM MAŁKOWSKICH”

8.30- Msza Św. w kościele Św. Józefa celebrowana przez ks. harcmistrza Józefa Szczepaniaka SCJ z harcerską oprawa muzyczną.

9.30 -13.30- Gry terenowe o tematyce poświęconej Małkowskim, na terenie całego Podgórza.

13.30-14.00- Zapalenie zniczy przy pomniku bohaterów i oddanie hołdu poległym harcerzom Szarych Szeregów podgórskiego plutonu „Alicja” (na terenie kościoła św. Józefa -przy Rynku Podgórskim).

14.00 – Uroczysty apel

15.00 – Harcerski krąg na zakończenieCzuwaj!

podharcmistrzyni Katarzyna Wajdzik
rzecznik prasowy Hufca ZHP Kraków-Podgórze